Kim jesteśmy?

Słyszeliśmy o Bogu. Mieliśmy swoje pytania, wątpliwości ….
Wielu z nas słyszało mniej lub więcej co Jezus nauczał , ale jakże mało Go znaliśmy…..
Niektórzy z nas byli religijnymi ludźmi, niektórzy nie.

Ale każdy z nas potrzebował przyjść do Jezusa, poprosić o przebaczenie grzechów, oddać mu swoje życie.
Tak, dziś można też przyjść do Niego, mimo że upłynęło 2000 lat. Uwierzyliśmy , że Jezus, Syn Boga umarł za nasze grzechy, abyśmy mogli znów być z naszym dobrym Ojcem.
Chcemy odtąd iść z Nim przez życie, kochając Jego i ludzi.

Pismo święte.

Cenimy sobie Biblię i mamy pragnienie ją czytać. Jakże ona ma wiele odpowiedzi na ludzkie pytania.
Tak wiele przeczytaliśmy książek, lektur, gazet….
A jak mało jako Polacy przeczytaliśmy choćby jedną z czterech ewangelii ?!
Czy słyszałeś, że można się na nowo narodzić? Że można rozpocząć życie od nowa? Do tego zaprasza Bóg w swoim Słowie.
Poczytaj relacje tych, którzy widzieli, słyszeli i dotykali Syna Bożego, a Bóg może zmienić Twoje życie, bo może się stać to, że uwierzysz, że Bóg cię kocha, że jest nadzieja dla Ciebie. Nadzieja na nowe życie tu, ale przede wszystkim na życie wieczne !

Modlitwa

W Biblii czytamy, że Bóg stał się naszym kochanym Tatą.
I tak jak dobrzy rodzice cieszą się ze szczerego dziecka, tak On czeka na nasze szczere modlitwy.

Kościół

W Piśmie św. czytamy, że prawdziwy Kościół to ci, którzy należą do Jezusa, którzy go znają i żyją dla Niego. Możesz być nawet w „najlepszym” kościele, ale On może Cię w ogóle nie znać. Wierzymy w żywy kościół. Ludzie czasami pytają: Który to najlepszy kościół? Przyjdź do Jezusa, a On Cię przyjmie do swojego żywego kościoła, do grona ludzi którzy go kochają. To jest ważniejsze niż to gdzie uczęszczasz. A kiedy staniesz się dzieckiem Bożym, narodzisz się na nowo, staniesz się nowym stworzeniem to sam zapragniesz być z tymi którzy są w tej rodzinie.