Witaj w naszym domu!

Jesteśmy grupą ludzi, która doświadczyła Bożej miłości, przebaczenia grzechów i zbawienia przez dzieło i ofiarę Jezusa Chrystusa. Spotykamy się razem, aby wspólnie Go wielbić w pieśniach i modlitwach, opowiadać o Jego łasce, dobroci i wielkości. Pragniemy coraz bardziej Go poznawać poprzez studiowanie Jego Słowa oraz pogłębiać relacje z innymi. Na naszych spotkaniach dzielimy się tym, czego Bóg dokonuje w naszym codziennym życiu. Nasze spotkania są otwarte dla każdego. Zapraszamy!

Witamy na stronie naszego zboru „Dobra Nowina”.
Życzymy Ci, aby czas na niej spędzony pomógł Ci poznać prawdziwą Dobrą Nowinę
o zbawieniu dokonanym przez Pana Jezusa Chrystusa.
Jeśli już Go poznałeś, niech zawartość tej strony pozwoli Ci lepiej Go poznać,
wnosząc nowe błogosławieństwo do Twojego życia.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna,
aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” Jan 3;16
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.” Heb 13;8

Tadeusz Chraścina

Pastor

Aktualności

ICON